OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

Tukan Audio Łukasz Matyasik

ul. Wrocławska 12c/9

55-100 Trzebnica

NIP: 894-276-39-37

 

Niniejszy opis określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z:

 • korzystaniem przez nich z usług przeglądania w trybie on-line znajdujących się w sprzedaży wyrobów,
 • składaniem drogą elektroniczną, za pośrednictwem sklepu internetowego, zapytań dotyczących towarów prezentowanych w sklepie
 • składaniem  zamówień na zakup wybranych poprzez Serwis produktów.

 

CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia/wykonywania umowy z osobą, której dane dotyczą, umożliwienia i utrzymywania kontaktu z kontrahentem oraz przesyłania inforamacji dotyczących współpracy. Przetwarzamy następujące dane osobowe użytkoników serwisu: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, które kontrahent wprowadza dobrowolnie. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika.

 

W JAKIM CELU GROMADZIMY DANE:

 • możliwość logowania się w serwisie,
 • przygotownia ofert dla osoby, której dane dotyczą,
 • do kontaktu, bieżącej obsługi i realizacji transakcji z osobą, której dane dotyczą,
 • wysyłki newslettera do zarejetrowanych użytkowników,
 • analizy statystyki liczby wejść na naszą stronę.

Newsletter, e-maile i inne wiadomości elektroniczne o treściach reklamowych (zwane dalej łącznie „newsletterem”) wysyłamy wyłącznie za zgodą adresata.. W pozostałym zakresie newsletter zawiera informacje o naszych produktach, ofercie, promocjach, wydarzeniach i naszym przedsiębiorstwie.

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osoby, której dane dotyczą przysługuje prawo do:

 • wglądu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.

Dane mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości lub pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, w uzasadnionych prawnie przypadkach.

 

SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacjI;
 • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza (np. w celu realizacji złożonego zamówienia).

Rejestracja potwierdzana jest poprzez email generowany automatycznie. Jeżeli wyraziłeś zgodę  będziesz otrzymywał nasz newsletter drogą mailową.
W uzasadnionych przypadkach skontaktujemy się z Tobą telefonicznie.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przechowywane do momentu skorzystania przez użytkownika z praw wymienionych w akapicie „Prawa osoby, której dane dotyczą”.
Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe są przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana.

 

ZABEZPIECZENIE DANYCH

Baza danych zabezpieczona jest przed wglądem osób trzecich.

 

DOSTĘP DO DANYCH

Kopię danych danych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres: kontakt@tukanaudio.pl

Żadanie zmiany danych, usunięcia, ograniczenia przetważania należy wysyłać na adres: kontakt@tukanaudio.pl

Przewiń do góry